Neuropsykologinen kuntoutus Äänekoskella ja Jyväskylässä

Neuropsykologi Riitta Valtonen tarjoaa neuropsykologista kuntoutusta Äänekoskella ja Jyväskylässä.

 

Neuropsykologisella kuntoutuksella pyritään lievittämään aivojen toimintahäiriöiden aiheuttamia kognitiivisten toimintojen (mm. muisti, keskittyminen, hahmottaminen) sekä tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn vaikeuksia. Kuntoutuksella voidaan tukea itsetuntemusta ja toimintakykyä ja esim. neuropsykiatristen oireiden (mm. asperger ja ADHD) kanssa selviytymistä.

 

Kuntoutus aikuisille

Aikuisille neuropsykologista kuntoutusta tarvitaan useimmiten erilaisten neurologisten vammojen tai sairauksien (esim. aivoverenkiertohäiriöt, traumat) seurauksena jääneiden neuropsykologisten oireiden lievittämiseksi. Kuntoutuksen tavoitteena voi olla työkyvyn tai opiskelumahdollisuuksien parantaminen tai arjen toimintakyvyn kohentaminen.

 

Kuntoutukseen tullaan yleensä Kelan (harkinnanvarainen kuntoutus), vakuutusyhtiön tai terveydenhuollon maksusitoumuksella.