041 444 2629

Neuropsykologinen kuntoutus Äänekoskella ja Jyväskylässä

Neuropsykologi Riitta Valtonen tarjoaa neuropsykologista kuntoutusta Äänekoskella ja Jyväskylässä.


Neuropsykologisella kuntoutuksella pyritään lievittämään aivojen toimintahäiriöiden aiheuttamia kognitiivisten toimintojen (mm. muisti, keskittyminen, hahmottaminen) sekä tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn vaikeuksia. Kuntoutuksella voidaan tukea itsetuntemusta ja toimintakykyä ja esim. neuropsykiatristen oireiden (mm. asperger ja ADHD) kanssa selviytymistä.


Kuntoutus aikuisille

Aikuisille neuropsykologista kuntoutusta tarvitaan useimmiten erilaisten neurologisten vammojen tai sairauksien (esim. aivoverenkiertohäiriöt, traumat) seurauksena jääneiden neuropsykologisten oireiden lievittämiseksi. Kuntoutuksen tavoitteena voi olla työkyvyn tai opiskelumahdollisuuksien parantaminen tai arjen toimintakyvyn kohentaminen.


Lasten kuntoutus

Lasten neuropsykologisella kuntoutuksella pyritään tukemaan oppimista ja koulunkäyntiä. Vaikeuksia voi olla esimerkiksi tarkkaavuuden säätelyssä, toiminnanohjauksessa, kielellisissä toiminnoissa, visuaalisessa hahmottamisessa, lukemisessa, kirjoittamisessa tai laskemisessa.


Kuntoutukseen tullaan yleensä Kelan, vakuutusyhtiön tai terveydenhuollon maksusitoumuksella. Kelan vaativaa kuntoutusta teen terapiaklinikka Hipon alihankkijana. Hakeutuessasi Kelan vaativaan kuntoutukseen, pyydän ottamaan yhteyttä Hipon asiakaskoordinaattoriin p. 050 324 8390. Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen paikkaa voit tiedustella suoraan minulta. Kuntoutustyöni painottuu tätä nykyä aikuisiin.