Neuropsykoterapia Äänekoskella ja Jyväskylässä

Neuropsykoterapia on neuropsykologisen kuntoutuksen osa-alue, jossa yhdistyvät kliinisen neuropsykologian, neurotieteiden ja usean psykoterapiasuuntauksen lähestymistavat. Tavoitteena on, että kuntoutuja oppii terapeuttisessa yhteistyössä ymmärtämään itseään ja häiriöitään sekä löytämään niihin selviytymiskeinoja. Yksilötyöskentelyn rinnalla huomioidaan tilanteen mukaan kuntoutujan läheiset.


Kuntoutuksen lähestymistapa yksilöllisesti

Neuropsykologinen kuntoutus sisältää aina jossain määrin myös neuropsykoterapeuttista työskentelyä. Kuntoutus voi painottua kognitiivisten toimintojen palauttamiseen tai lähestymistapa kuntoutuksessa voi olla pääsääntöisesti neuropsykoterapeuttinen. Sopiva kuntoutuksen lähestymistapa arvioidaan yksilöllisesti ja päätetään yhdessä asiakkaan kanssa.