Neuropsykologiset tutkimukset Äänekoskella ja Jyväskylässä

Neuropsykologiset tutkimukset neuropsykologian erikoispsykologi Riitta Valtoselta Jyväskylässä ja Äänekoskella.

Neuropsykologisen tutkimuksen avulla selvitetään mm. erilaisiin neurologisiin sairauksiin ja aivovammoihin, kehityksellisiin häiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyviä kognitiivisten toimintojen vaikeuksia. Neuropsykologista tutkimusta tarvitaan usein myös neuropsykiatristen tilojen selvittelyssä. Myös esimerkiksi masennukseen tai muihin psykiatrisiin oireisiin, työuupumukseen, vaikeaan unettomuuteen tai kroonisiin kiputiloihin voi liittyä kognitiivisten toimintojen muutoksia.


Lasten neuropsykologisessa tutkimuksessa selvitetään tyypillisesti kehitykseen liittyviä ongelmia, oppimisvalmiuksia sekä kouluikäisten oppimisvaikeuksia.


Tutkimuskäyntikerrat

Neuropsykologiseen tutkimukseen tarvitaan lapsilla tavallisesti 2-4 käyntikertaa ja aikuisilla 1-2 käyntikertaa. Tutkimukseen sisältyy palautekeskustelu. Lasten tutkimukseen liittyy aina palautekeskustelu vanhempien kanssa ja usein myös palaveri päiväkodissa tai koulussa, jotta tutkimuksesta saatu tieto saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin lapsen kehityksen ja oppimisen tukitoimien suunnittelussa.


Suppea vai laajempi tutkimus?

Sekä aikuisten että lasten tutkimus voi olla suppea tai laajempi tutkimuksen kysymyksenasettelun mukaan ja riippuen siitä, onko esim. psykologinen perustutkimus tehty edeltävästi. Maksusitoumuksia neuropsykologiseen tutkimukseen tekevät mm. terveyskeskukset, erikoissairaanhoito, työterveyshuollon yksiköt, TE-toimistot ja vakuutusyhtiöt. Tutkimukseen voi hakeutua myös omakustanteisesti.